Hội Thảo Cộng Đồng Qua Mạng Điện Tử Chủ Đề: Trợ Cấp Thất Nghiệp - Ngày Thứ Năm 14 Tháng 5 Năm 2020