Tuyên Bố Của Chủ Tịch Hạ Viện Chu Về AB 22

Wednesday, May 17, 2017

SACRAMENTO, CA – Dự luật AB 22 của Dân Biểu Rob Bonta (Oakland) đã gây ra lo lắng cho người nhập cư và người tị nạn Việt Nam trong toàn bang.  Sau khi bàn luận với Dân Biểu Bonta, ông đã hứa với tôi là AB 22 sẽ không tiến tới dưới hình thức hiện tại của nó.

 

"Tôi hiểu phản ứng từ cộng đồng người Việt Nam và thấu cảm với những mối phẫn nộ

của họ", Dân Biểu Chu Nói. "Nhiều người nhập cư và người tị nạn sống ở California đã thoát khỏi những khó khăn cực đoan và áp bức từ quê nhà để tìm kiếm tự do và cơ hội. Là một đại diện của tiểu bang, tôi cam kết bảo vệ và nâng cao những đức tính mà California và Hoa Kỳ đại diện. Tôi xin cảm ơn Dân Biểu Bonta vì đã lắng nghe những mối quan tâm của tôi và mối quan tâm của các cộng đồng Việt Nam trên toàn tiểu bang."

 

Dân Biểu Kansen Chu đại diện cho Hội Đồng 25, trong đó bao gồm các thành phố Fremont, Milpitas, Newark, Santa Clara và San Jose.

FOR IMMEDIATE RELEASE: May 17, 2017

CONTACT: Annie Pham, (916) 319-2025, annie.pham@asm.ca.gov